Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/20


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání a v souvislosti s nákazou Covid 19

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Česká agentura na podporu obchodu, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XIV/2020 na svém XIV. jednání dne 14. září 2020.

tisk stránky