Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/28


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 12/2020
    (původní údaj: 10/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XVI/2020 na svém XVI. jednání dne 19. října 2020.

tisk stránky