Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/03


Předmět kontroly:

Pořizování výzbroje Armádou České republiky

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 12/2020
    (původní údaj: 11/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XVI/2020 na svém XVI. jednání dne 19. října 2020.

tisk stránky