Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/28


Předmět kontroly:

Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 20/28 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XVI/2020 na svém XVI. jednání dne 19. října 2020.

tisk stránky