Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/19


Předmět kontroly:

Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

 • Ministerstvo životního prostředí
 • A Property, s.r.o., Praha
 • Bytové družstvo Muchova, Ústí nad Labem
 • Společenství vlastníků jednotek Amforová 1922 až 1928, Praha
 • Společenství vlastníků jednotek Komárov 519
 • Společenství vlastníků jednotek Taškentská 1413 až 1416, Praha 10
 • město Bystřice nad Pernštejnem
 • městská část Praha 3
 • Jasná zpráva a.s., Ostrava
 • Metrostav Nemovitostní, a.s., Praha
 • Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha
 • Günther Mayer, Na Ressl 1388, Most
 • Ing. Zdeněk Trojan, U Dívčích hradů 2411/9, Praha 5 - Smíchov

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XVII/2020 na svém XVII. jednání dne 9. listopadu 2020.

tisk stránky