Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/26


Předmět kontroly:

Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2020, údaje předkládané Úřadem práce České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 20/26 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XVII/2020 na svém XVII. jednání dne 9. listopadu 2020.

tisk stránky