Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/31


Předmět kontroly:

Správa silniční daně

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 20/31 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XVII/2020 na svém XVII. jednání dne 9. listopadu 2020.

tisk stránky