Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 21/34


Předmět kontroly:

Správa silniční daně

Cíle kontroly:

Prověřit, zda je systém silniční daně nastaven tak, aby umožňoval naplnění účelu daně a efektivní správu daně.

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo dopravy
  • Ministerstvo financí
  • Generální finanční ředitelství, Praha
  • vybrané finanční úřady*)

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 01/2021
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 11/2021

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Josef Kubíček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/XVII/2020 na svém XVII. jednání dne 9. listopadu 2020.

tisk stránky