Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/30


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 02/2021
    (původní údaj: 11/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XVIII/2020 na svém XVIII. jednání dne 30. listopadu 2020.

tisk stránky