Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/32


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 01/2021
    (původní údaj: 11/2020)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIX/2020 na svém XIX. jednání dne 14. prosince 2020.

tisk stránky