Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/22


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • město Třebíč
  • Jihomoravský kraj, Brno

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIX/2020 na svém XIX. jednání dne 14. prosince 2020.

tisk stránky