Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/23


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami
(původní znění: Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytují a příjemci používají peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami účelně a efektivně tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů
(původní znění: Prověřit, zda Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytují a příjemci používají peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na potravinovou pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami účelně a efektivně tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů)

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Česká federace potravinových bank, z.s., Praha
  • Potravinová banka v Ostravě, z.s.
  • Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s., Olomouc
  • Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., Litoměřice
  • Potravinová banka Džbánsko, z. s., Liběšice
  • Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, z.s., Praha
  • Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava
  • Diecézní charita Litoměřice
  • NADĚJE, Praha
  • Slezská diakonie, Ostrava

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XIX/2020 na svém XIX. jednání dne 14. prosince 2020.

tisk stránky