Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/34


Předmět kontroly:

Správa silniční daně

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybrané finanční úřady – upřesňuje se:

  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno
  • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/III/2021 na svém III. jednání dne 8. února 2021.

tisk stránky