Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/10


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 04/2021
    (původní údaj: 02/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/IV/2021 na svém IV. jednání dne 22. února 2021.

tisk stránky