Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/19


Předmět kontroly:

Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2021
    (původní údaj: 05/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/V/2021 na svém V. jednání dne 15. března 2021.

tisk stránky