Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/07


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 05/2021
    (původní údaj: 03/2021)
  • předložení KZ ke schválení: 03/2022
    (původní údaj: 01/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/V/2021 na svém V. jednání dne 15. března 2021.

tisk stránky