Stát podcenil přípravu na pandemii. Nákupy ochranných pomůcek provázel chaos, výrazné cenové rozdíly, nedostatky v jejich kvalitě i problémy s dopravou

Tisková zpráva ke KA č. 20/32 – 22. 3. 2021


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil reakci státu na pandemii COVID-19 v roce 2020. Konkrétně se zaměřil na nákupy osobních ochranných prostředků (OOP) a zdravotnických prostředků (ZP). Od 1. ledna do 31. srpna 2020 za ně Ministerstvo zdravotnictví (MZd) a Ministerstvo vnitra (MV) zaplatily 8,5 miliardy korun, a to včetně dopravy a souvisejících služeb. Kontrola ukázala, že MZd podcenilo přípravu na pandemii nových infekčních onemocnění, například Pandemický plán České republiky aktualizovalo naposledy v roce 2011. MZd reagovalo se zpožděním na nedostatek ochranných pomůcek ve zdravotnických zařízeních. Samotné nákupy ochranných pomůcek provázel chaos daný i tím, že na MZd a MV existovaly na sobě nezávislé nákupní týmy, které nespolupracovaly. Vše pak vyústilo ve smluvní podmínky nevýhodné pro stát, výrazné rozdíly v cenách srovnatelných OOP, nedostatky v jejich kvalitě a problémy s dopravou ze zahraničí.

„Výsledky kontroly ukázaly, že stát podcenil přípravy na krize a na problémy při jejich zvládání. Cílem naší kontroly je poučit se. Doufám proto, že informace, s nimiž NKÚ přichází, budou skutečně využity a napomůžou k tomu, aby nás v budoucnu podobné události nezaskočily, abychom byli připraveni rychle, smysluplně a zároveň hospodárně reagovat,“ dodal k výsledkům kontroly prezident NKÚ Miloslav Kala.

MZd významně a dlouhodobě podceňovalo přípravu zdravotnického systému ČR na epidemie spojené s výskytem nových infekčních onemocnění. Stát tak nebyl na pandemii onemocnění COVID-19 připraven. MZd od roku 2011 ani jednou neaktualizovalo Pandemický plán České republiky. Stav pohotovostních zásob OOP a ZP, které měla ve svých skladech Správa státních hmotných rezerv (SSHR), se nezměnil od roku 2011 až do výskytu onemocnění COVID-19. Na konci roku 2019 bylo v SSHR k dispozici 10 tisíc respirátorů. Fakultní nemocnice měly ve svých zásobách necelých 5,5 tisíce respirátorů FFP3, což jim stačilo jen pro 20 % odborného personálu, a to na dobu v řádu hodin.

MZd reagovalo na nedostatek OOP a ZP ve zdravotnických zařízeních se zpožděním a jejich nákup nezahájilo v době, kdy ještě byly dostupné na trhu. MZd se tak nepodařilo krátce před vyhlášením nouzového stavu nakoupit v otevřeném zadávacím řízení dostatek těchto prostředků. Vláda ČR po vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020 pověřila MZd a MV přímými nákupy OOP a ZP s využitím výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Celkem za OOP a ZP resorty zaplatily 7,5 miliardy korun. Další téměř miliardu korun uhradily za dopravu zboží a s ní související služby.

Jednotkové ceny obdobného nakoupeného zboží se přitom významně lišily. Nejvýznamnější cenové výkyvy u jednotlivých typů OOP a ZP zjistili kontroloři jak na začátku nouzového stavu, tak v odstupu několika týdnů, kdy už bylo zboží dostupnější. V řadě případů akceptovaly resorty ve smlouvách ceny, které se lišily v řádu stovek korun za kus, např. u MV se cena respirátorů FFP3 pohybovala od 60 korun do 422 Kč za kus. U MZd cena respirátorů FFP2 opakovaně převýšila jednotkové ceny respirátorů FFP3 a cena respirátorů FFP2 dosáhla až na 777 Kč za kus.

Nákupy MZd i MV poznamenala nejen časová tíseň a nedostatek OOP a ZP na domácím i globálním trhu, ale také existence dvou samostatných týmů, které navzájem nespolupracovaly. To vedlo k oslabení pozice státu při vyjednávání o cenách a k nižší transparentnosti nákupů. Kontroloři zjistili, že organizace nákupů byla chaotická s řadou nedostatků v dokumentaci jednotlivých nákupních kroků. Podle kontrolorů je rizikové například to, že nákupní týmy uzavíraly smlouvy s dodavateli, které prokazatelně neprověřily. Všechny tyto chyby vyústily ve velký cenový rozptyl, nedostatky v kvalitě u jednotlivých kategorií OOP i ve sjednání smluvních podmínek nevýhodných pro stát.

MZd a MV zaplatily za leteckou a železniční dopravu OOP a ZP z Číny a s ní související služby celkem 987 milionů korun. Zboží přepravily i pro soukromé subjekty a náklady na tuto přepravu činily 81 milionů korun. Je možné, že tyto náklady nebudou státu zpětně uhrazeny, protože podmínky platby za dopravu nebyly předem ošetřeny ve smlouvě se soukromými subjekty, kterým zboží patřilo.

Kontroloři zjistili řadu nedostatků i v distribuci, v evidenci a výdeji nakoupeného zboží. Distribuční modely OOP a ZP pro případ pandemie zpočátku neexistovaly. Kontrola ukázala i významné rozdíly mezi jednotlivými kraji v distribuci OOP a ZP v přepočtu na obyvatele. Distribuci koncovým příjemcům v krajích a obcích však nemohl NKÚ s ohledem na zákonem stanovenou působnost prověřit.

Kvalitu respirátorů nechaly MZd a MV na základě doporučení Evropské komise prověřit. Pro oba resorty ji testovala veřejná výzkumná instituce. Kontrola kvality se týkala dodávek respirátorů, které neměly certifikaci uznávanou EU. MV se u tuzemských dodavatelů často spoléhalo na to, že dodají OOP s platnou certifikací pro trh EU. Proto OOP z většiny těchto objednávek vůbec na kvalitu testovány nebyly. Při dodání OOP pro MV však ve většině případů certifikát předložen nebyl.

NKÚ prověřil část protokolů o zkoušce testovaných OOP, a to z objednávek 28,3 milionu kusů v hodnotě přibližně 1,8 miliardy korun. Kontroloři zjistili, že 13,3 milionu vzorků respirátorů testům napoprvé nevyhovělo. V některých případech se zboží z jednotlivých dodávek neshodovalo s testovaným vzorkem a u některých dodávek nebylo zboží testováno vůbec. Existuje tak riziko, že pracovníci zdravotních a sociálních služeb dostali OOP, které nevyhověly testům kvality.

Podrobnosti o cenách a kvalitě OOP a ZP, dopravě a další informace naleznete v datové příloze zde: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=11675.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky