Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/01


Předmět kontroly:

Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 05/2021
    (původní údaj: 02/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VI/2021 na svém VI. jednání dne 22. března 2021.

tisk stránky