Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/11


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 21/11 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VI/2021 na svém VI. jednání dne 22. 3. 2021.

tisk stránky