Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/03


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Povodí Vltavy, státní podnik, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VII/2021 na svém VII. jednání dne 19. dubna 2021.

tisk stránky