Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/14


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se

  • město Telč

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VII/2021 na svém VII. jednání dne 19. dubna 2021.

tisk stránky