Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/21


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 09/2021
    (původní údaj: 06/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2021 na svém VIII. jednání dne 10. května 2021.

tisk stránky