Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/22


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 07/2021
    (původní údaj: 05/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VIII/2021 na svém VIII. jednání dne 10. května 2021.

tisk stránky