Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/04


Předmět kontroly:

Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 06/2021
    (původní údaj: 05/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/VIII/2021 na svém VIII. jednání dne 10. května 2021.

tisk stránky