Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/03


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby
(původní znění: Peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby poskytovány a čerpány v souladu s právními předpisy účelně, hospodárně a efektivně
(původní znění: Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a efektivně)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/VIII/2021 na svém VIII. jednání dne 10. května 2021.

tisk stránky