Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/34


Předmět kontroly:

Správa silniční daně

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Příjmy státního rozpočtu z daně silniční a správa této daně
(původní znění: Správa silniční daně)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda je systém silniční daně nastaven tak, aby umožňoval naplnění cílů daně a zda orgány finanční správy postupovaly při správě daně silniční v souladu s právními předpisy
(původní znění: Prověřit, zda je systém silniční daně nastaven tak, aby umožňoval naplnění účelu daně a efektivní správu daně)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/VIII/2021 na svém VIII. jednání dne 10. května 2021.

tisk stránky