Datová příloha ke kontrolnímu závěru č. 20/04


Kvalitativní stav podzemních vod

 

Počet sledovaných látek s daným trendem naměřených hodnot v období 2013–2019 na jednotlivých monitorovaných místech podzemních vod

Trend látky byl spočítán z minimálně 6 naměřených hodnot na daném naměřeném místě, přičemž 4 hodnoty byly naměřeny v letech 2016–2019 a 1 hodnota v letech 2018–2019.

 


Kvalitativní stav povrchových vod

Pro přehlednost byly do mapy vloženy pouze hlavní toky.

 

Počet sledovaných látek s daným trendem naměřených hodnot v období 2013–2019 na jednotlivých monitorovaných místech povrchových vod

Trend látky byl spočítán z minimálně 12 naměřených hodnot na daném naměřeném místě, přičemž 4 hodnoty byly naměřeny v letech 2016–2019 a 2 hodnota v letech 2018–2019.