Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/15


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci tuzemských zemědělských produktů a potravin

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin
(původní znění: Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci tuzemských zemědělských produktů a potravin)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu propagace zemědělských produktů a potravin poskytovány a čerpány v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně
(původní znění: Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu propagace tuzemských zemědělských produktů a potravin poskytovány a čerpány v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/IX/2021 na svém IX. jednání dne 31. května 2021.

tisk stránky