Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování a skladování střeliva a munice

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a munice
(původní znění: Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování a skladování střeliva a munice)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Ministerstvo obrany vynakládalo peněžní prostředky státu na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a munice v souladu s právními předpisy, hospodárně, efektivně a účelně
(původní znění: Prověřit, zda Ministerstvo obrany vynakládalo peněžní prostředky státu na pořizování a skladování střeliva a munice v souladu s právními předpisy, hospodárně, efektivně a účelně)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/IX/2021 na svém IX. jednání dne 31. května 2021.

tisk stránky