Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků - upřesňuje se:

  • Správa Národního parku Šumava, Vimperk.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XI/2021 na svém XI. jednání dne 28. června 2021.

tisk stránky