Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/14


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

 • Arcibiskupství olomoucké;
 • Římskokatolická farnost Panny Marie Opava;
 • Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje;
 • Židovská obec Plzeň;
 • Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.;
 • Spolek Mederova domu, Žatec;
 • Zemský hřebčinec Písek s.p.o.;
 • Žatecký pivovar, spol. s r.o.;
 • TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice;
 • Ing. Daniel Černý, Dukelská 1111/30, Chomutov;
 • obec Stará Ves nad Ondřejnicí;
 • město Tábor.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XI/2021 na svém XI. jednání dne 28. června 2021.

tisk stránky