Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/16


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Univerzita Hradec Králové;
  • Univerzita Palackého v Olomouci;
  • Univerzita Pardubice;
  • Muzeum umění Olomouc.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/XI/2021 na svém XI. jednání dne 28. června 2021.

tisk stránky