Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/17


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Fakultní nemocnice Brno;
  • Fakultní nemocnice Ostrava.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/XI/2021 na svém XI. jednání dne 28. června 2021.

tisk stránky