Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/34


Předmět kontroly:

Příjmy státního rozpočtu z daně silniční a správa této daně

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně
(původní znění: Příjmy státního rozpočtu z daně silniční a správa této daně)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 10/XI/2021 na svém XI. jednání dne 28. června 2021.

tisk stránky