Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/34


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2021
    (původní údaj: 07/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XII/2021 na svém XII. jednání dne 19. července 2021.

tisk stránky