Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/32


Předmět kontroly:

Plnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 21/32 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XII/2021 na svém XII. jednání dne 19. července 2021.

tisk stránky