Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/29


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 11/2021
    (původní údaj: 08/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XIII/2021 na svém XIII. jednání dne 9. srpna 2021.

tisk stránky