Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/03


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 11/2021
    (původní údaj: 10/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIII/2021 na svém XIII. jednání dne 9. srpna 2021.

tisk stránky