Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/28


Předmět kontroly:

Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 10/2021
    (původní údaj: 09/2021)
  • předložení KZ ke schválení: 09/2022
    (původní údaj: 08/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XIII/2021 na svém XIII. jednání dne 9. srpna 2021.

tisk stránky