Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/23


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2021
    (původní údaj: 08/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIV/2021 na svém XIV. jednání dne 30. srpna 2021.

tisk stránky