Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 21/38


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování

Cíle kontroly:

Prověřit, zda peněžní prostředky státu použité na odškodňování byly vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo spravedlnosti

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 11/2021
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 07/2022

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Stanislav Koucký

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XIV/2021 na svém XIV. jednání dne 30. srpna 2021.

tisk stránky