Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/23


Předmět kontroly:

Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Ministerstvo vnitra;

– vybraná krajská ředitelství ČR*) – upřesňuje se:

  • Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brno;

– vybrané soudy*) – upřesňuje se:

  • Krajský soud v Ostravě.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIV/2021 na svém XIV. jednání dne 30. srpna 2021.

tisk stránky