Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/26


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit Státní tiskárna cenin, státní podnik

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 21/26 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XV/2021 na svém XV. jednání dne 20. září 2021.

tisk stránky