Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/29


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 11/2021
    (původní údaj: 10/2021)
  • předložení KZ ke schválení: 08/2022
    (původní údaj: 07/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XV/2021 na svém XV. jednání dne 20. září 2021.

tisk stránky