Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/10


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2022
    (původní údaj: 02/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XVI/2021 na svém XVI. jednání dne 18. října 2021.

tisk stránky