Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/21


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Fakultní nemocnice Bulovka, Praha;
  • Národní knihovna České republiky, Praha;
  • Ústecký kraj, Ústí nad Labem

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XVII/2021 na svém XVII. jednání dne 8. listopadu 2021.

tisk stránky