Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/31


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 21/31 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XVII/2021 na svém XVII. jednání dne 8. listopadu 2021.

tisk stránky