Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/35


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 01/2022
    (původní údaj: 11/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/XVII/2021 na svém XVII. jednání dne 8. listopadu 2021.

tisk stránky