Ministerstvo spravedlnosti velkou část účetních chyb opravilo; některé údaje účetní závěrky za rok 2020 jsou však přesto nespolehlivé

Tisková zpráva ke KA č. 20/25 – 15. 11. 2021


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva spravedlnosti (MSp) za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MSp předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Závěrečný účet a údaje předkládané pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 neobsahovaly významné nesprávnosti. Některé údaje účetní závěrky 2020 jsou ale nespolehlivé.

Kontrola začala před koncem roku 2020. MSp tak mohlo opravit některé účetní nesprávnosti zjištěné kontrolou ještě před uzavřením účetního období 2020. Poté sestavilo účetní závěrku, ve které ale byly další nesprávnosti ve výši téměř 51 milionů korun. MSp tyto nesprávnosti také opravilo, navíc ale provedlo i účetní zápis přesahující 106 milionů korun, kterým přeúčtovalo náklady roku 2020 do roku 2019. V nové účetní závěrce za rok 2020, kterou MSp následně sestavilo, tak vznikla významná nesprávnost, která zatížila několik výkazů účetní závěrky. Informace na dotčených položkách těchto výkazů jsou v důsledku toho nespolehlivé. V rozsahu ostatních informací ale podává účetní závěrka podle NKÚ věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Ve vedení účetnictví kontroloři zjistili i některé systémové nedostatky. Kromě nesprávného účtování o nákladech z titulu cestovného se jednalo hlavně o nesprávné nastavení a použití metody časového rozlišení nákladů u opakujících se plateb. To vedlo k chybnému účtování nákladů na technickou podporu softwaru v řádu milionů korun.

NKÚ také upozornil na nedostatky v inventarizaci majetku, především v oblasti drobného dlouhodobého nehmotného majetku a softwaru. V některých případech MSp nezjistilo rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku.

Kontroloři prověřili i to, jak MSp napravilo nedostatky z předchozí kontroly. Všech 16 opatření provedlo MSp úplně a správně.

Spolehlivost účetní závěrky po provedení účetních oprav

Graf ke KZ 20/25

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky