Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/24


Předmět kontroly:

Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 02/2022
    (původní údaj: 12/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XVIII/2021 na svém XVIII. jednání dne 29. listopadu 2021.

tisk stránky